SHISHAMO 
Zepp Osaka 
Bayside 
2019年1月19日(土)
~20日(日) 
⇒ チケット購入


Zepp Osaka Bayside 
⇒ 会場座席図